Välkommen till Byggstark!

Vi arbetar i huvudsak med Reparationer, Ombyggnader och Tillbyggnader. (ROT-arbeten)
Vår personal utför bl.a. snickeriarbeten, byggnadssmide, håltagning i betong, målningsarbeten
samt rivningsarbeten.